Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Celostátní databáze z adresáře DBsiso\All (roční a čtvrtletní) pod Firebird 3.0 lze stáhnout z tohoto odkazu. Soubory po stažení rozbalte do adresáře s celostátními databázemi ještě před spuštěním převodu - budou přeskočeny.

...

Pokud potřebujete zachovat starší verzi Firebird 2.x např. pro přístup ke starší verzi programu ESPI 9 z roku 2016 (před převodem na nový Registr zařízení), pak si můžete vytvořit druhou instanci Firebird 2.x podle návodu na této stránce.

g) Krajský registr zařízení

...