Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na nově otevřeném okně klikněte na nové zařízení  a vyberte, že se jedná o Zařízení podle §14 odst 2. (použití upravených kalů na zemědělské půdě)

 

Vyplňte popis zařízení a schválené odpady

...

Překontrolujte správně vybraný subjekt - dané zařízení a druh změny, datum změny stavu a vyberte volbu Zařízení podle §14 odst. 2 (použití kalů na zemědělské půdě)

 

V případě, že posíláte první hlášení o změně jednoho daného stavu, zvolte Řádné hlášení, v případě opravy některých údajů zvolte Doplněné hlášení a doplňte evidenční číslo řádného hlášení (viz. emailová komunikace od ISPOP)

 

Nastavte umístění a název exportního souboru.

 

Centrální kontrola MŽP nesmí obsahovat chyby.

 

Validujte Vaše hlášení a následně vyberte, jak chcete hlášení odeslat.

 

Pokud je hlášení úspěšně validováno, ISPOP jej bez problému může přijmout.

...