Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ďalší predpoklady

 

Panel
bgColor#edf1f4
titleColor#fff
titleBGColor#0071b9
borderStylenone
titleObsah

Table of Contents

Požiadavky

Hardvérové požiadavky

Minimálne požiadavkyOdporúčaná konfigurácia
procesor 1 GHz, dvojjadrovýprocesor 2 GHz a vyššie, dvojjadrový

1 GB RAM

4 GB RAM a viac
1 GB voľnej kapacity na pevnom disku4 GB voľnej kapacity na pevnom disku
10 GB voľnej kapacity na pevnom disku vrátane SW predpokladov40 GB voľnej kapacity na pevnom disku vrátane SW predpokladov
grafické rozlíšenie 1024x768grafické rozlíšenie 1280x1024

Softvérové požiadavky

 

SP Horizontal nav group
SP Horizontal nav item
nameod verzie 2.0.0
 • Operačný systém: Windows 8.1, 10, Server 2012 a Server 2012 R2 a novšie
 • SQL Server: MS SQL Server 2014 novšie.
SP Horizontal nav item
nameod verzie 1.2.13
 • Operačný systém: Windows 8.1, 10, Server 2012 a Server 2012 R2 a novšie
 • SQL Server: MS SQL Server 2008 R2 a novšie.
SP Horizontal nav item
nameod verzie 1.0.3 do 1.2.12
 • Operačný systém: Windows Vista SP2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012 a Server 2012 R2
 • SQL Server: MS SQL Server 2008 R2 a novšie.
SP Horizontal nav item
namedo verzie 1.0.2
 • Operačný systém: Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012 a Server 2012 R2
 • SQL Server: MS SQL Server 2008 R2 a novšie.

Ďalšie predpoklady

 

SP Horizontal nav group
SP Horizontal nav item
nameod verzie 1.2.13
 • Microsoft .NET Framework 4.8
 • MS SQL Server 2012 Shared Management Objects
 • MS System CLR Types for MS SQL Server 2012
SP Horizontal nav item
nameod verzie 1.0.3 do 1.2.12
 • Microsoft .NET Framework 4.6.2
 • MS SQL Server 2008 R2 a novšie
 • MS SQL Server 2012 Shared Management Objects
 • MS System CLR Types for MS SQL Server 2012
SP Horizontal nav item
namedo verzie 1.0.2
 • Microsoft .NET Framework 4
 • MS SQL Server 2008 R2 a novšie
 • MS SQL Server 2012 Shared Management Objects
 • MS System CLR Types for MS SQL Server 2012

Inštalácia vlastného programu ENVITA

Stiahnutie demoverzie programu z internetových stránok https://www.inisoft.sk/podpora-a-download.

Spustenie stiahnutého inštalátora, výber druhu inštalácia MS SQL servera a prehľad inštalovaných súčastí programu ENVITA.

Warning

Pre inštaláciu je nutné pripojenie k internetu. Počas inštalácie sťahované potrebné inštalačné balíčky podľa voľby. Ak by inštalácia prebiehala na počítači bez pripojenia k internetu, je nutné si vyžiadať kompletný inštalačný balíček.

 • Typická inštalácia (localDB), nainštaluje sa:
  • Microsoft .NET Framework (4.8) - iba ak nie je nainštalované
  • MS SQL Server 2012 Shared Management Objects - iba ak nie je nainštalované
  • MS System CLR Types for MS SQL Server 2012 - iba ak nie je nainštalované
  • MS SQL Server 2014 Express ve verzii LocalDB
  • ENVITA
 • Vlastná inštalácia, možnosť vybrať verziu vlastného MS SQL serveru. Nainštaluje sa:
  • ENVITA

Najčastejšie chyby prečo ENVITA nenabehne

 • Chybne zvolená connection string k MS SQL Serveru.
 • Chýbajúce čísla portu, cez ktorý má prebiehať komunikácia s DB pri voľbe inštalácie s vlastným MS SQL Serverom.
 • Nesprávne heslo pre sa účet alebo nedostatočne oprávnenie na MS SQL Serveru pri využití windows autentifikácie, ak je zvolený vlastný MS SQL Server.


Aktualizácia programu

Prevzatie aktualizácie programu z internetových stránok https://www.inisoft.sk/podpora-a-download.

Spustenie stiahnutého inštalátora, inštalátor vykoná aktualizáciu programu aj databázy.