Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Scroll Pagetitle
 Registrace produktů INISOFT

Scroll PDF Exporter Ignore
Panel
bgColor#edf1f4
titleColor#fff
titleBGColor#0071b9
borderStylenone
titleShrnutí

Panel
bgColor#edf1f4
titleColor#fff
titleBGColor#0071b9
borderStylenone
titleObsah

Table of Contents

Registrace

Info

Registrace je vyžadována při prvním spuštění programu, po jeho aktualizaci na novou verzi nebo při změně OS nebo HW, na kterém je program provozován. Registrace je vázána vždy na PC, ze kterého je program spouštěn, nebo při terminálovém provozu na uživatelský windowsový účet, který se k aplikaci připojuje.

Možnosti registrace

Registrace online (přes internet)

Nejrychleji lze registraci provést pomocí volby on-line (přes internet). V prvním řádku je vyplněno licenční číslo, které získáte z licenčního ujednání k zakoupené verzi). Dále vyplňte jméno a příjmení uživatele, který bude aplikaci používat - jedná se pouze o orientační údaj, který není v naší databázi verifikován. Potvrzením tlačítka Zaregistrovat je proces dokončen.

Telefonická registrace

V případě, že online registrace neproběhne, je potřeba zvolit telefonickou a zavolat na naši linku 485 102 698 s následnou provolbou 9.

Warning

Registraci provádějte pouze v režimu, ve kterém bude program provozován.
Neprovádějte registraci pomocí vzdálené plochy!