Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Column

Po zvolení tlače oznámenia sa zobrazí ponuka s voľbou obcí pre ktoré je možné oznámenie vytvoriť. V tejto ponuke je nutné vybrať aspoň jednu alebo viac obcí. Zároveň je tu možné zaškrtnúť voľbu uloženia do PDF bez náhľadu a rozdelenia po obciach (pre každú obec sa vytvorí samostatný súbor). Ak možnosti tlače nebudú zvolené, zobrazí sa bežný náhľad tlačovej zostavy

 

Warning

Miesto vzniku pôvodu odpadu na dávke odpadu sa automaticky dopĺňa podľa poslednej uloženej možnosti u daného partnera. Nie podľa adresy vyplnenej u subjektu.

 

 

...