Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Stitek_pripravujeme_do_nadpisu

Section
Column

 

Ise_modules
Vyska40
ModulZáklad (CZ)

 

Column

Aktualizáciu je možné stiahnuť zo stránok spoločnosti INISOFT s.r.o.

 Návod na vykonanie aktualizácie je uvedený v Centre informácií 

Dátum vydania : 27.10.2021

Verzia zostavenia : 2.1.1

Horizontal_line
Styl2px solid
Top-9
Color#b6d545

Panel
borderColor#b6d545
borderWidth5
titleBGColor#b6d545
borderStylesolid
titlePožadovaná zmena servera

V nadchádzajúcich verziách prebehne zmena minimálnej požadovanej verzie SQL Servera na verziu 2014 (verzia 12.0). Akú verziu MS SQL používate môžete zistiť napr. pomocou návodu Jak zjistit verzi SQL serveru.

Ini_hidden_content
ShowIttrue

 

Pridané

 • Subjekty - Zmena sídla - Hromadná zmena prevádzok na sídle - umožňuje hromadné presťahovanie prevádzok na nové sídlo alebo prevádzkareň ponechať na pôvodnej adrese
 • Parametre programu - pri dôležitej zmene v parametroch sa ponúkne reštart programu
 • Automatická online registrácia klienta v prípade úspešnej registrácie licencie pri jednoužívateľských inštaláciách s Microsoft SQL LocalDB
 • Informácie o poslednom obnovení prehľadu v prípade nastavenia automatického načítania dát

Zmenené 

 • Nastavenie hlavnej databázy - drobná grafická úprava a hlásenie pri vypnutej Windows autentifikácii
 • Registrácia - optimalizácia programu pri registrácii
 • Prihlásenie užívateľa - zmena mechanizmu predvyplnenia posledne prihláseného užívateľa na prihlasovacom formulári do aplikácie
 • Prihlásenie užívateľa - zmena mechanizmu pre zapamätanie hesla užívateľa.Je potrebné znovu nastaviť zapamätanie hesla, staré nastavenia budú zabudnuté.
 • Zobrazenie aktualizácie dát - informácie o poslednej aktualizácii dát sa novo zobrazuje v pätičke gridu (zobrazuje sa, iba ak je aktivované automatické obnovovanie dát v parametroch programu)
 • Užívatelia a práva - premenovanie vybraných tlačidiel
 • Skupina užívateľov - úprava pridania užívateľa do skupiny
 • Skupina užívateľov - Kópia - v Oprávnenie skupín sa teraz pri otvorí formulár pre založenie novej skupiny s predvyplneným názvom
 • Oprávnenie skupín - grafické úpravy
 • Oprávnenie skupín - Práva pro jednotlivé záznamy agendy - teraz možno vyberať evidentov hromadne
 • SQL server – optimalizácia inštalácie a prihlasovanie

Ini_hidden_content
ShowIttrue

Ise_modules
Vyska40
ModulOdpady

Horizontal_line
Styl2px solid
Color#b6d545

Pridané

 • Obec - Držiteľ - možnosť evidovať zhromažďovanie odpadov u držiteľa na kombináciu kódu činnosti M a kódu nakladania Z. Pri zadaní u iného typu subjektu vybehne upozornenie
 • Obec - Držiteľ - upravená tlač komunálne a drobné stavebné odpady z obce (ŽP 6-01) tak, aby sa do neho započítavali aj takto zaevidované odpady
 • Zariadenie - Odpad od Obce - možno rozlíšiť, či sa jedná o odpad obce alebo o odpad občanov žijúcich na území obce. Toto rozlišovanie sa zapína a vypína v nastavení parametrov  Evidencia odpadov
 • Zariadenie - Odpad od Obce - pokiaľ je na dávke označené, že sa jedná o odpad občanov žijúcich na území obce, možno generovať obci držiteľskú partnerskú evidenciu(na kód činnosti M miesto kódu činnosti P). Nutné nastaviť v parametroch pred generovaním 
 • Hromadné operácie - Dávky odpadov - bola pridaná možnosť nastaviť označenie, že sa jedná o odpad občanov žijúcich na území obce 

Zmenené

Ini_hidden_content
ShowIttrue
Ise_modules
Vyska40
ModulILNO
Horizontal_line
Styl2px solid
Color#b6d545

 

Ini_hidden_content

Pridané

Zmenené

 • úprava nastavenia práv pre pridanie evidenta

Ini_hidden_content

Ise_modules
Vyska40
ModulAutovraky

Horizontal_line
Styl2px solid
Color#b6d545

Pridané

Zmenené

Ini_hidden_content

Ise_modules
Vyska40
ModulPřeprava

Horizontal_line
Styl2px solid
Color#b6d545

Pridané

Zmenené

Ini_hidden_content

Ise_modules
Vyska40
ModulEKO-KOM

Horizontal_line
Styl2px solid
Color#b6d545

Pridané

Zmenené

 

Ini_hidden_content

Ise_modules
Vyska40
ModulRES

Horizontal_line
Styl2px solid
Color#b6d545

Pridané

Zmenené

Ini_hidden_content

Ise_modules
Vyska40
ModulZPO-PIO

Horizontal_line
Styl2px solid
Color#b6d545

Pridané

Zmenené

Ini_hidden_content
ShowIttrue

Ise_modules
Vyska40
ModulImport

Horizontal_line
Styl2px solid
Color#b6d545

Pridané

 • Dávka odpadu - pridaná možnosť označiť, že sa jedná o odpad občanov žijúcich na území obce.

 

Ini_hidden_content

Zmenené

Ini_hidden_content

Ise_modules
Vyska40
ModulEKO-KOM

Horizontal_line
Styl2px solid
Color#b6d545

 

Pridané

Zmenené

...