Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Údaj v poli „El. Skupina“ je platný pro dávky odpadu spadající do roku 2019 a dále. V tomto poli je nyní možné vybrat pouze z 6 skupin elektroodpadů.

 

Přečtěte si, jak evidovat odpady podle aktuální legislativy v odkazu zde.

 

Další informace můžete nalézt i na stránkách společnosti Elektrowin, kde se dozvíte i podrobnosti o začleňování pod nové skupiny a to včetně převodní tabulky.