Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

V nových verzích programů EVI 8.7.3.8, SKLAD Odpadů 8.7.3.5 a Obal 8.6.1.10 bude po instalaci nové verze databáze RES Plus po spuštění programů vyžadována registrace. Je to způsobeno změnou verze programu (výročí verze 1.6.1). 

Dále bude registrace vyžadována vždy u verze, která bude následovat po skončení aktuálního fakturačního období servisní smlouvy. Pokud tedy máte podepsánu servisní smlouvu na období 15.12.2018 - 14.12.2019, pak bude nutná nová registrace od verze RESPlus 01/2020, která bude vydávána zhruba v polovině února 2020. Tato registrace bude platná do konce dalšího fakturačního období, tedy do verze 12/2020, která vyjde zhruba v polovině roku 2021.

 

Online registrace RES Plus

...