Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vítejte v Centru informací společnosti INISOFT s.r.o. (dále jen CI), který je určen pro software státní správy

Section
Column


EVI 8 Obec

Column

 

Column

 

Column

 

Column

 

Column

  • EVI 8 Obec, ESPI 8 - používané na ORP (Obec s rozšířenou působností) a ÚMČ Praha (Úřad městské části)
  • EVI 9, ESPI 9 - používané na KÚ (Krajský úřad)
  • ODPADY Praha - používaný na MHMP (Magistrát hlavního města Praha)
  • ISOH  - používaný na MŽP (Ministerstvo životního prostředí) a CENIA (Česká agentura životního prostředí)

 

Co je Centrum informací?

V Centru informací jsou obsaženy manuály a návody popisující jednotlivé části vybraného software. Zároveň zde můžete procházet přehledy změn jednotlivých verzí daného software.

Jak se do Centra informací dostanu?

Section
Column

Veškeré články můžete navštívit otevřením centra informací z uvedených programů, kde se na úvodní obrazovce nachází tlačítko s odkazem na CI.
 
Vzhledem k existenci citlivých informací není možné do CI přistupovat z webového rozhraní.

Column