Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Stitek_pripravujeme_do_nadpisu

Section
Column

 

Ise_modules
Vyska40
ModulSklad a Obchod

Column

Aktualizáciu je možné stiahnuť zo stránok spoločnosti INISOFT s.r.o.

 Návod na vykonanie aktualizácie je uvedený v Centre informácií 

Dátum vydania: 273.1012.2021

Verzia zostavenia: 2.1.2

Horizontal_line
Styl2px solid
Top-9
Color#b6d545

Ini_hidden_content
ShowIttrue

Pridané

Zmenené

 • úprava formulára  Vozidlá

 • drobná grafická a funkčná úprava formulára Skladová položka 

 • oprava tlače pri voľbe tlače dvoch kópií na jednu stránku 

 • oprava automatického obnovenia prehľadu skladové pohyby 

 • optimalizácia zobrazovania dát v prehľade skladové pohyby 

 

Ini_hidden_content
ShowIttrue

Vážné lístky

Horizontal_line
Styl2px solid
Color#b6d545

Pridané

 •  NOVINKA - nový modul Vážné lístky
  • vedenie evidencie o príjmoch, výdajoch a služobných váženiach
  • zjednodušené zadávanie váženia pre koncových užívateľov 
  • tlač vážnych lístkov 
  • prepojenie s váhami
  • vytvorenie skladových dokladov do modulu Sklad a Obchod

Ini_hidden_content
ShowIttrue

Obchodné prípady

Horizontal_line
Styl2px solid
Color#b6d545

Pridané 

 • NOVINKA - rozšírenie modulu Sklad a Obchod o Obchodné prípady
  • ľahké sledovanie obchodných prípadov (zmluvy, zákazky, vyhodnotenie) 
  • obchodný prípad môže byť špecifikovaný na partnera, skupinu partnerských prevádzkarní
  • obchodný prípad môže byť obmedzený na stredisko alebo kombináciu stredísk 
   • fakturácia skladových dokladov za Obchodné prípady

...