Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pokud na webu www.ispop.cz provedete změnu hesla pro přístup do ISPOP, pak to má vliv i na připojení do SEPNO a tím pádem je potřeba provést úpravu v nastavení v programu EVI 8 (případně SKLAD Odpadů 8).

 

UI Expand
titleInformace na stránkách ISPOP ke změně hesla (rok 2019)

Přihlášení do systému ISPOP

V souvislosti s nařízením o kybernetické bezpečnosti dochází v systému ISPOP k postupným změnám týkajících se přihlašovacích údajů.

První se týká platnosti automaticky zasílaných hesel, druhá se týká validity hesel již existujících uživatelů.

1. Platnost zasílaných hesel

Přihlašovací údaje získané na základě:

  • nové registrace subjektu,
  • přidání nového uživatele,
  • vygenerování nového hesla

jsou tvořeny přihlašovacím jménem (loginem) a jednorázovým, časově omezeným heslem. Po prvním přihlášení do sekce MŮJ ÚČET bude uživatel automaticky vyzván ke změně hesla.

2. Validita hesel již existujících uživatelů

Všem existujícím uživatelům, kteří mají aktuálně nevyhovující heslo, se při přihlášení do MŮJ ÚČET zobrazí informace o platnosti stávajícího hesla (7 dní) – do té doby má uživatel možnost si toto heslo změnit.

 

 

Nové heslo musí obsahovat min. 12 znaků - písmena, číslice a alespoň jedno velké písmeno.

 

Přihlašovací údaje se změněným (vlastním) heslem jsou samozřejmě platné i do navazujících systémů - EnviHELP, HNVO a SEPNO.

...