Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tvorba oznámenia sa automaticky uskutočňuje zo zadaných dávok odpadov.  Vlastná tlač je dostupná z hlavného ovládacieho panelu pod ikonou ohlásenie -  Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu (príloha č. 11) .

Image RemovedImage Added

Po zvolení tlače oznámenia sa zobrazí náhľad tlače. Následne môžete náhľad vytlačiť alebo uložiť do PDF súboru. 

Section
Column

Tlač náhľadu

Image RemovedImage Added
Column

Uloženie do PDF súboru

Image RemovedImage Added

Vypnutie a zapnutie funkcie

...