Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

SW požiadavky

 • Microsoft .NET Framework 4.8
 • Microsoft Visual C++ 2017 Runtime 32bit/64bit (v případě instalace MS SQL Server Express LocalDB)
 • TLS 1.2

 

Tabuľky nižšie obsahujú minimálne a odporúčané požiadavky pre beh programu ENVITA (nie sú brané do úvahy ďalšie aplikácie, ktoré môžu na serveri/PC byť). 

Lokálna inštalácia

Parametre konfigurácie
Minimálne
Doporučené
Operačný systémWindows 8.1*Windows 10
SQL server

MS SQL Server Express LocalDB**

MS SQL Server Express LocalDB**
Procesor2 jadrá2 a viac jadier
Operačná pamäť (RAM)

2 GB

8 GB a viac
Miesto na disku 10 GB40 GB a viac
Grafické rozlíšenieHDReady (1366 x 768)FullHD (1920x1080)

*Windows 8.1 už neodporúčame, pretože v roku 2023 dôjde k ukončeniu podpory zo strany Microsoft, vid tabuľka

**Je súčasťou inštalačného balíčka. Pre 32-bitové operačné systémy je distribuovaná verzia 2014, pre 64-bitové operačné systémy sa distribuuje verzia 2019

Serverová inštalácia

Parametre konfigurácie

Databázový server

Koncová stanica

Typ požiadaviekMinimálneDoporučenéMinimálneDoporučené

Operačný systém

Windows Server 2012*

Windows Server 2016 a vyšší

Windows 8.1* / Windows Server 2012*

Windows 10 a vyšší / Windows Server 2016 a vyšší

SQL server

MS SQL Server 2014 Express

MS SQL Server 2019 Express a vyšší

-

-

Procesor

2 jadrá

8 a viac jadier

2 jadrá

2 a viac jadier

Operačná pamäť (RAM)

4 GB

16 GB a viac

2 GB

4 GB a viac

Miesto na disku

30 GB

40 GB a viac

2 GB

5 GB a viac
Grafické rozlíšenie--HDReady (1366 x 768)FullHD (1920x1080)
 • Windows 8.1 a Windows Server 2012 už neodporúčame, pretože v roku 2023 dôjde k ukončeniu podpory zo strany Microsoft, vid tabuľka

Inštalácia vlastného programu ENVITA

Stiahnutie demoverzie programu z internetových stránok https://www.inisoft.sk/podpora-a-download.

Spustenie stiahnutého inštalátora, výber druhu inštalácia MS SQL servera a prehľad inštalovaných súčastí programu ENVITA.

Pre inštaláciu je nutné pripojenie k internetu. Počas inštalácie sťahované potrebné inštalačné balíčky podľa voľby. Ak by inštalácia prebiehala na počítači bez pripojenia k internetu, je nutné si vyžiadať kompletný inštalačný balíček.

 • Typická inštalácia (localDB), nainštaluje sa:
  • Microsoft .NET Framework (4.8) - iba ak nie je nainštalované
  • MS SQL Server 2012 Shared Management Objects - iba ak nie je nainštalované
  • MS System CLR Types for MS SQL Server 2012 - iba ak nie je nainštalované
  • MS SQL Server 2014 Express ve verzii LocalDB
  • ENVITA
 • Vlastná inštalácia, možnosť vybrať verziu vlastného MS SQL serveru. Nainštaluje sa:
  • ENVITA

Najčastejšie chyby prečo ENVITA nenabehne

 • Chybne zvolená connection string k MS SQL Serveru.
 • Chýbajúce čísla portu, cez ktorý má prebiehať komunikácia s DB pri voľbe inštalácie s vlastným MS SQL Serverom.
 • Nesprávne heslo pre sa účet alebo nedostatočne oprávnenie na MS SQL Serveru pri využití windows autentifikácie, ak je zvolený vlastný MS SQL Server.


Aktualizácia

Aktualizačný súbor je dostupný na stiahnutie na našich webových stránkach v sekcii Podpora, na stahnutie.


Lokálna verzia

V prípade lokálnej verzie  stačí spustiť aktualizačný súbor a prejsť sprievodcom aktualizácie, tým dôjde k povýšeniu programu  ENVITA na aktuálnu verziuPri ďalšom spustení programu potom dôjde k automatickej aktualizácii databáz (hlavná databáza a databáza príloh) na aktuálnu verziu.

Sieťová verzia

V rámci sieťovej verzie je proces aktualizácie programu rovnaký ako v prípade lokálnej verzie  - stačí prejsť sprievodcom, ale pri nastavení minimálnych oprávnení užívateľov nedochádza k aktualizácii databáz pri ďalšom spustení programu. 

Na aktualizáciu databáz slúži nástroj  DbUpdater, ktorý je možné vyexportovať zo sprievodcu aktualizáciou . Vo vyexportovanom adresári sa potom nachádza aj zložka s aktualizačnými skriptami. 

Na vykonanie aktualizácie je nutné  v DbUpdateru nastaviť:

 • Adresár s aktualizačnými skriptami - SqlScripts pre hlavnú databázu, SqlScripts\DbFiles pre databázu príloh 
 • Pripojenie k SQL serveru a určenie databázy pre aktualizáciu 

Automatická aktualizácia databáz v rámci sieťovej verzie

Aby bola umožnená automatická aktualizácia databáz pri spustení programu v rámci sieťovej verzie, je nutné aby mal užívateľ práva na úrovni role  db_owner.

Pokiaľ užívateľ má práva nižšie, ponúkne ENVITA pri spustení tiež možnosť prihlásenia sa pod iným SQL účtom, možno teda použiť napr. aj dedikovaný SQL účet s vyššími právami iba pre aktualizáciu. Toto jednorazové prihlásenie neprepíše konfiguračný súbor, teda pri ďalšom spustení dôjde k prihláseniu pod klasickým užívateľom.