Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 7. 2. 2022

Verze EVI 8.7.6.2 je určena pro verzi databáze DBini 2.3.2. Před aktualizací musíte mít provedenu archivaci dat všech let včetně roku 2020.

Pokud budete vyzváni k registraci produktu, pak využijte způsob on-line pouhým zadáním jména a příjmení uživatele, který s programem pracuje.

Tato verze umožňuje odeslat hlášení do ISPOP za rok 2021.

Přidáno
  • Hlášení do ISPOP - vytvoření a odeslání hlášení pro ISPOP. Více informací naleznete v návodu Hlášení do systému ISPOP.
  • EKO-KOM - nový výkaz za 4Q 2021
  • Export dat do IS ENVITA - vytvořen nový typ exportu subjektů a odpadů pro možnost převodu dat do IS ENVITA

Změněno
  • Zpětný odběr - oprava zobrazování popisků dle číselníku výrobků