Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 21.1.2021

Verze EVI 8.7.5.3 je určena pro verzi databáze DBini 2.2.2.

Přidáno
  • ISPOP - upraveny náležitosti plné moci pro ohlašování do ISPOP (změna zákona), kterou naleznete v evidenci subjektů v menu Možnosti / Tisk. Dle informací na stránkách ISPOP byla zavedena kontrola nově zadaných plných mocí na správné náležitosti. Zároveň je zde uvedena nutnost v průběhu roku 2021 opravit všechny stávající zaevidované plné moci dle nového zákona o odpadech.

Změněno
  • Hlášení ISPOP - upravena tvorba hlášení pro IRZ
  • Odpady - přidáno varování při tisku ročního hlášení z evidence odpadů pokud je nevyrovnaná množstevní bilance
  • Autovraky - upraven odkaz na webové stránky s příručkou pro vedení evidence autovraků