Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 4.1.2021

Verze EVI 8.7.5.1 je určena pro verzi databáze DBini 2.2.2. Před aktualizací musíte mít provedenu archivaci dat všech let včetně roku 2019.

Pokud je vyžadována registrace produktu, pak ji můžete provést on-line pouhým zadáním jména a příjmení uživatele.

Tato verze již umožňuje odeslat hlášení do ISPOP za rok 2020. S odesláním hlášení doporučujeme počkat na novou verzi databáze RES Plus 12/2020, která bude k dispozici po 15.1.2021

Přidáno

Změněno
  • Kontrola MŽP - ID = 114 - upravena Kontrola na formát čísla osvědčení.
  • Kontroly MŽP - optimalizována rychlost průběhu jednotlivých kontrol.
  • Hlášení IRZ do ISPOP - vzhledem k úpravám DS MŽP byl rozšířen formulář pro zadávání IRZ provozovny, ale i import dat z ISPOP.
  • OLPNO a evidence odpadů - upravena funkce Porovnání evidence odpadů a OLPNO v evidenci subjektů. Nyní se přesněji pracuje s dávkami odpadu pro množství + (příjem/vznik) a - (předání/likvidace).
  • Odpady, autovraky - zpřesněn výpočet údajů, resp. jejich kontrola na Listu č. 5 (šrédr).
  • Autovraky - u příjmu vozidla od občana ze zahraničí je znepřístupněna ZÚJ (je vždy nastavena na ZÚJ provozovny autovrakoviště).
  • E-mailová komunikace - upraveno zabezpečení při odesílání e-mailů z programu (nové komunikační knihovny). Funkcionalita se používá v modulu OLPNO nebo Partner.