Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 30.4.2020

Verze EVI 8.7.4.5 je určena pro verzi databáze DBini 2.1.8.

Změněno
  • Subjekty - opraven převod zůstatků z archivní databáze za rok 2018 do hlavní databáze s rokem 2019
  • Provozní celky - upraven tisk a tvorba hlášení za provozní celek
  • OLPNO - upraven tisk dodacího listu - problém byl u příliš dlouhá adresy, kdy dochází k zalomení řádku
  • Partner - v modulu Partner byla upravena tvorba pdf souborů s exportovanými daty v případě shodného označení provozoven v poli IČZ nebo IČP
  • EKO-KOM - aktualizace výkazů na verzi 4.0