Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 9.3.2020

Verze EVI 8.7.4.3 je určena pro verzi databáze DBini 2.1.8.

Přidáno
 • Autovraky - do tiskových sestav bylo přidáno IČZ zařízení, které autovrak přijímá.
 • Modul Partner - vytvořena nová tisková sestava Partner IČO - odpady za provoz evidenta
 • Odpady - přidána kontrola na vyplnění data narození u občana, který předává kovové odpady dle vyhlášky 383/2001 Sb. Tuto kontrolu lze vypnout v Parametrech programu v sekci Evidence odpadů / Zadávání odpadů / Kontroly.

Změněno
 • Provozní celky - opravena chyba při tvorbě ročního hlášení, která hlásila problém u ID = 12, přestože v provozním celku není u žádné z provozoven skládkování v evidenci odpadů.
 • Import dat - opraveno vytváření pracovní databáze pro import dat i v případě, že databáze již existuje.
 • Odpady - pokud je v evidenci odpadů jedné provozovny použita funkce na odznačení všech zobrazených odpadů, tak se odznačily odpady i u všech ostatních provozoven.
 • Odpady - upraveno zobrazení, zadávání, filtrování a hromadná oprava elektroskupina u skupin 4a, 4b.
 • Odpady - zadávání partnera na dávce odpadů pomocí IČO - pokud IČO začíná nulou nebo více nulami, pak se chybně filtrovaly subjekty.
 • Hlášení ISPOP - při tvorbě hlášení do ISPOP za činnosti určené pro některou z ÚMČ Praha, došlo v textu ulice k odmazání označení části Prahy. Tedy místo správného textu zobrazeného na subjektu - Činnost na území ORP 1102 - Praha 2 se do hlášení v ISPOP dostal pouze text - Činnost na území ORP 110 - Praha.
 • Hlášení do ISPOP - při kontrole ID = 64 nebyly brány v potaz zaniklé ZÚJ (tedy existující, ale nemohou být použity).
 • Hlášení do ISPOP - v kontrole ID = 92 přidána výjimka na kódy odpadů 160215 a 160216, u který se nevyplňuje elektroskupina.
 • Hlášení do ISPOP - upravena kontrola hodnot na Listu č. 5 autovrakařského hlášení (šrédr), který vykazoval chyby, přestože součty byly v pořádku.
 • Roční hlášení - při tisku opraveno záhlaví sloupce Partner - nastaveno správné pořadí položek.
 • Roční hlášení - při zobrazení v pdf upraveny texty na Listu č. 3 - kaly.
 • Import dat - pokud jsou data nahrána v pracovní databázi a je použita funkce na opravu subjektů dle IČZ, pak docházelo ke změně IČO u všech provozoven.
 • Import dat - pokud název subjektu obsahuje znak apostrofu, pak dojde při přihrávání k chybě.
 • Autovraky - při stornování vraku v MA ISOH se na odpovídajících dávkách odpadu vynuluje nejenom množství ale i počet kusů.
 • Autovraky - program si nyní pamatuje nastavenou šířku sloupečků i při opakovaném spuštění.
 • Autovraky - List č. 4 - upravena nápověda vysvětlující, jak se počítá řádek č. 5, 6 a 7 (ikona íčka).
 • Subjekty - upraveno ukládání a načítání označení subjektu barvou v aktuální a archivních databázích.
 • Hlášení na ČSÚ - po odeslání hlášení vyskočila blíže nespecifikovaná chyba.
 • OLPNO - v tiskové sestavě Dodací list / příjemka se v sekci Název nebezpečného odpadu se tiskla chybná kategorie u odpadů s překategorizací O/N.
 • OLPNO - úprava kontroly na kategorii odpadu při zaškrtnutém parametru "ne do SEPNO". V tu chvíli se automaticky mění kategorie N na N/O.
 • Modul Partner - při odesílání partnerských sestav jsou brány v potaz pouze subjekty, které mají vyplněn e-mail (uživatel je upozorněn).