Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 3.12.2019

Verze EVI 8.7.4.0 je určena pro verzi databáze DBini 2.1.7.

Verze EVI 8.7.4.0 vyžaduje registraci produktu, ale zatím neobsahuje nový Datový standard pro ohlašování do ISPOP. Verze pro ohlašování bude dostupná až po nasazení nové verze ISPOP, což předpokládáme bude realizováno na začátku roku 2020.

Přidáno
  • Obecné - aktualizace programu vyžaduje provést archivaci dat za rok 2018. Návod na provedení je popsán v Centru informací - Archivace dat databáze DBINI.
  • Obecné - aktualizace číselníků ZÚJ, PSČ, Obec
  • Importní pracovní databáze - databáze dbimex_.gbk, která se používá při importu dat se nově automaticky vytváří až při prvním spuštění importu po aktualizaci.

Změněno
  • OLPNO - po synchronizaci záznamů se SEPNO se nevymazává upřesnění názvu odpadu (do SEPNO se tento údaj nezasílá)
  • Import dat - upraven import odpadů od občanů s vyplněnou položkou IČO = 00000000. Takovýto subjekt se přenese do pracovní databáze importu.