Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Upozornění

V nadcházejících verzích proběhne změna minimální požadované verze SQL Serveru na verzi 2014 (verze 12.0). Jakou verzi MS SQL používáte můžete zjistit např. pomocí návodu Zjištění verze MS SQL serveru.

Přidáno

 • Nové vazby k provozovně nebo k subjektu v agendě kontaktů
 • Přidání štítků do agendy kontaktů
 • Nová funkce Sloučení subjektů v agendě subjektů
 • Zobrazení počtu záznamů u evidenta v dané agendě
 • Možnost obnovy databáze ze zálohy
 • Možnost kopie řádku bez záhlaví
 • Funkce pro vykopírování instalátoru databáze z instalátoru aplikace nebo přímo z aplikace při prvním spuštění

Změněno

 • V rámci instalace instance LocalDB se nyní pro 64bit OS instaluje verze SQL server 2019
 • Úprava zvýraznění vybraného evidenta
 • Malé úpravy v registraci
 • Drobné opravy některých funkcí


Přidáno

 • Nová agenda Komunální odpady
 • Možnost otevření přehledů Evidence odpadů / Karta odpadů / Partneři za více evidentů
 • Nová kontrola meziprovozních vztahů v agendě subjektů
 • Přidány hromadné operace do agendy odpadů
 • Funkce pro ohlášení činnosti obchodníka, zprostředkovatele, dopravce a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti do systému ISPOP
 • Nové napojení agendy Provozní deník
 • Přidán generátor datumů do funkce Nový odpad ze šablony

Změněno

 • Úprava a přesun funkce pro hromadné zadání odpadů - Nový odpad ze šablony


Změněno

 • Aktualizace agendy podle ADR 2021 a podle přílohy č. 21 vyhlášky 273/2021 Sb.


Přidáno


Přidáno

 • Nové napojení ADR do agendy
 • Přidány funkce na hlídání zákonných termínů a případné upozornění
 • Nové nastavení pro tisk a hlídání zákonných termínů
 • Zahrnutí agendy do funkce Výskyt subjektu


Přidáno

 • Zobrazení počtu záznamů v patě přehledu
 • Zahrnutí agendy do funkce Výskyt subjektu


Přidáno


Přidáno


Přidáno