Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Upozornění

V nadcházejících verzích proběhne změna minimální požadované verze SQL Serveru na verzi 2014 (verze 12.0). Jakou verzi MS SQL používáte můžete zjistit např. pomocí návodu Zjištění verze MS SQL serveru.

Přidáno

 • Funkce Uložit a nový nyní funguje i v modálním režimu
 • Číselník Obce byl rozšířen o nové údaje
 • Nová funkce Výskyt subjektu v agendách
 • Automatická online registrace klienta v případě úspěšné registrace licence u jednouživatelských instalací s Microsoft SQL LocalDB
 • Po úpravě nastavení režimu aplikace je nyní nabízen restart programu
 • Informace o posledním obnovení přehledu v případě nastaveného automatického načítání dat

Změněno


Přidáno

Změněno

 • Oprava chyby související s Příjmy a Výdaji na formuláři Dávky odpadu
 • Úprava formuláře hromadného zadávání dávek odpadu určených pro EKO-KOM
 • Optimalizace rychlosti načítání dat


Změněno

 • Úprava instalátoru databáze RES pro specifické kombinace konfigurací systému a SQL serveru
 • Drobné grafické úpravy formuláře Vyhledávání v RES


Přidáno

 • Tisk potvrzení o převzetí autovraku v anglickém a německém jazyce
 • Nový editovatelný číselník modelů vozidel
 • V případě tisku potvrzení stornovaného autovraku se před dokument tiskne velký nápis storno

Změněno

 • Grafické úpravy formuláře autovraku
 • Grafická úprava některých ikon
 • Oprava logiky tisku potvrzení podle stavu autovraku
 • Oprava chyby při mazání autovraku
 • Opravy zobrazení příznaku o odcizení vozidla


Přidáno

 • Umožnění kopie šablon
 • Založení OLPNO ze šablony a šablony z OLPNO
 • Podpora více dopravců v rámci jednoho OLPNO
 • Nové možnosti tisku - Dodací list pro místo nakládky a Dodací listy pro všechna místa nakládky
 • Implementace příloh k jednotlivým záznamům
 • V přehledu i na formuláři se nyní zobrazuje jednotka tuny u položky množství

Změněno

 • Po pořízení hlavičky je nyní automaticky otevřen formulář pro zadání místa nakládky / odpadu
 • Oprava chyby při kopii odpadu
 

 


Změněno


Změněno

 • Oprava chyby při mazání dodavatele


Přidáno

 • LEGISLATIVNÍ NOVINKA - nový modul umožňující vést průběžnou evidenci komunitních kompostáren dle § 66 odst. 1 písmeno c)
 • Tisk průběžné evidence o množstvích přijatých a zpracovaných rostlinných zbytků v komunitní kompostárně dle přílohy 34 vyhlášky 273/2021 Sb.