Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Z technických důvodů byl mírně upraven způsob registrace licence a klienta. V některých případech tak může být vyžadována nová registrace licence a klientů.

Přidáno

  • Přidána práva na entitu Evidentů pro agendy Odpady, Autovraky, ILNO, OLPNO
  • Nové parametry v Nastavení aplikace - výchozí typ subjektu při pořízení + umístění kurzoru na formuláři
  • Subjekty - rozšířeno o evidenci štítků
  • Zrychlení prvního tisku po spuštění aplikace
  • Při spuštění programu se nově kontroluje, zda není dostupná nová licence programu, která není registrována (v případě rozšíření programu)
  • Nově přidané jedno-klávesové zkratky pro Nový (Ins)/ Změnit (F4)/ Kopie (F2) / Uložení (F12). Původní dvou klávesové zkratky fungují bez změny
  • Nově jsou v agendách neaktivní ikony, pokud nemá uživatel na danou akci právo, nebo chybí kontext (není vybrán evident atd.)

Změněno

  • Drobné úpravy na formuláři subjektů
  • Našeptávač - úprava našeptávaných hodnot při použití kláves tab, enter
  • Subjekty - pole provoz lze nově zadat na 20 znaků
  • Oprava chování při prvním spuštění aplikace po instalaci a následné nedostupnosti přílohové databáze


Přidáno

  • Typy vykazovacích kódu IČZ / IČP / Interní IČP rozšířeny o Obchodníka a Sklad u původce  - IČOB a IČS

Změněno

  • Úprava kontroly subjektů dle RES
  • Oprava tisku průběžné evidence, tisk údaje Osoba oprávněná za evidenci
  • Oprava Našeptávače štítku na dávce odpadu


Změněno

  • Drobné úpravy editačního formuláře ILNO


Přidáno

  • Vkládání fotografií prostřednictvím aplikace iniApp z mobilního telefonu
  • Přidána nová poznámka a štítky v evidenci autovraků
  • Přidán nový tisk „Kupní smlouva“, včetně možnosti zadání kupní ceny a čísla účtu
  • Přidána možnost evidovat číslo průkazu v případě občana předávajícího autovrak


Změněno

  • Oprava chování při přidávání nebo odebírání odpadů v již založené přepravě


Přidáno

  • Přidán "Výkaz o celkovém množství a druzích živnostenských odpadů svezených svozovou firmou", platný od 1.4.2021


Přidáno

  • Přidána nová funkce pro automatickou opravu nalezených problémů ve výsledku kontroly subjektů dle RES

Změněno

  • Upravena kontrola subjektů podle RES