Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Přidáno a změněno

 • Registrace - nový mechanizmus a formulář
 • Registrace - zavedení licenčních omezení v rámci jednotlivých agend
 • Evidenti - automatický výběr evidenta pro agendu, pokud je pouze jeden
 


Přidáno a změněno

 • Automatické přidání evidenta po přechodu do evidence, pokud není evident založen
 • Možnost předvyplnění formuláře pro hromadné zadání odpadu v parametrech programu
 • Automatické součtování hodnot u sloupců Mn +, Mn -, Rozdíl, Kusy, Přijmy, Výdaje
 • Přidány štítky do Karty odpadů a Partnerů
 • Zavedeno licenční omezení dle registrace, kontrolují se počty evidencí a licencí,  Parametr Původce/Oprávněná osoba, Parametr Jedno IČO / Více IČO
 


Přidáno a změněno

 • Zavedeno licenční omezení dle registrace, kontrolují se počty evidencí a licencí,  Parametr Původce/Oprávněná osoba, Parametr Jedno IČO / Více IČO
 


Přidáno a změněno

 • Přidána funkce pro detailní vyhledávání v sídlech, provozovnách a zařízení včetně vyhledávání a zobrazení na mapě
 • Verze RES se nyní zobrazuje v hlavičce programu, pokud je dostupný