Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informační systém ENVITA pracuje na MS SQL serveru.

Verzi MS SQL serveru zjistíte dvěma způsoby

Na formuláři registrace licence, který otevřete pomocí tlačítka Registrácia (1) na záložce ENVITA a následně tlačítka Správa licencie (2), po najetí na ikonu  (3) u zákaznického čísla, kdy se objeví okno s verzí MS SQL serveru.

Zjišťování verze SQL serveru