Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základné funkcionalityZákladné funkcionality


Z technických dôvodov bol mierne upravený spôsob registrácie licencie a klienta. V niektorých prípadoch tak môže byť vyžadovaná nová registrácia licencie a klientov. 

Pridané

 • POZOR - prechod na .NET Framework 4.8
  Tento balík je automaticky súčasťou Windows 10, ale až od verzie "Windows 10 version 1903 (19H1, May 2019 Update, Build 18362)" vrátane.
  Ak máte Windows starší, je nutné si balík
  doinštalovať.
  Program ENVITA Vás v prípade, že ho nemáte, na toto už dlhšiu dobu pri štarte upozorňoval.

Zmenené

 • Oprava chybného správania hromadných operácií v prehľade subjekty
 • Drobné úpravy pre rýchlejší štart aplikácie

ImportImport


Pridané

 • Import Subjektov - nový parameter umožňuje zvoliť import iba subjektov

 • Import dávok odpadov z ENVITA - umožní iba import formátu ENVITA

Zmenené

 • Úprava formulára pre import dát

 • Import dávok Odpadov - vykoná len import subjektov, ktoré figurujú v importovaných odpadoch
 • Importné okno - Funkcia tlačidla - možno prerušiť import užívateľom
 • Chybný import - pridaná možnosť dokončiť import i s výskytom chyby s následným výpisom nevydarených importov

Modul OdpadyModul Odpady


Pridané

 • Rozšírené možnosti pri odovzdaní odpadu do zahraničia - export odpadu do zahraničia
 • Miesto pôvodu odpadu je možné meniť pomocou hromadných operácií
 • V prehľade  odpadov je možné pridať nové stĺpce
  • Typ dokladu a Číslo dokladu
 • Prehľad Všetky odpady za viacerých evidentov
 • Pridané hlásenie o úspešnom importe dávky odpadov

Zmenené

 • Úprava zadávania objemu nádoby v číselníku nádob
 • Upravené zobrazenie výberu evidentov
 • Upravený prehľad subjektov (zmena názvov niektorých stĺpcov)
  • Prevádzka na Kód prevádzky
  • Typ dokladu a Číslo dokladu
 • Oprava generovania partnerskej evidencie pri použití kombinácie kódu nakladania D a kódu činnosti D1 prijatie