Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základné funkcionalityZákladné funkcionality


Pridané

NOVÉ registrácie programu

 

 • Oproti predchádzajúcemu spôsobu došlo k zmene v procese registrácie, ktorá bude teraz pozostávať z 2 krokov. Prvým krokom je registrácia celej licencie a druhým krokom je registrácia jednotlivých počítačov/terminálových účtov.
 • Zjednodušenie, ktoré táto zmena prinesie, pocítia predovšetkým užívatelia sieťových licencií s rôznymi konfiguráciami modulov.
 • Podrobný návod sa nachádza tu: Registrácia programu ENVITA (od verzie 2.0.0)

Zmenené

 • optimalizácia načítania dát v prehľadoch

ILNOILNO


NOVÝ MODUL 

Nástroj pre vytváranie vlastných identifikačných listov nebezpečných odpadov s možnosťou následnej tlače, uloženia do formátu PDF, MS Excel alebo MS Word. Pre jednoduchšiu editáciu je k dispozícií databáza základných prednastavených vzorov identifikačných listov nebezpečných odpadov s možnosťou editácie údajov.

 • tvorba ILNO zo šablón
 • tvorba vlastných ILNO
 • tlač identifikačných listov a štítkov pre označenie zberných nádob
 • číselník UN kódov
 • číselník ADR
 • bezpečnostné značky a symboly nebezpečnosti HP

Modul OdpadyModul Odpady


Pridané

Zmenené

 • LEGISLATÍVNE - aktualizácia číselníkov kódov nakladania - zrušené PO a TÚ
 • LEGISLATÍVNE - aktualizácia číselníkov skratiek, používaných pri tvorbe evidenčného listu odpadu - pridané SZ
 • LEGISLATÍVNE - úprava spôsobov vedenia evidencie. Skratka PO (príprava na opätovné použitie) sa od 1. 1. 2021 používa len pre činnosť R  a kódy nakladania R3, R4 a R5. Nová skratka SZ sa používa pre činnosť R a kódy nakladania R3 a R5
 • LEGISLATÍVNE - aktualizácia tlačovej šablóny evidenčného listu odpadu (tlač novej skratky SZ a miesta vzniku odpadu pri výkupe od fyzických osôb)
 • LEGISLATÍVNE - úprava šablóny "OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM", Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
 • oprava zobrazenia formuláru dávky odpadu pri zmene karty odpadu
 • od #21970 oprava na tlače ohraničenia na evidenčnom liste odpadu

 

Modul Sklad a ObchodModul Sklad a Obchod


Pridané

 • LEGISLATÍVNE - evidencia miesta vzniku odpadu pri prevzatí odpadu od občanov
 • vážny systém - nový typ komunikácie cez IP bez alibi pamäti

Zmenené

 • LEGISLATÍVNE - úprava prevodu dát do evidencie odpadov > miesto vzniku odpadu

 • drobné úpravy formulárov skladových dokladov a služieb
 • aktualizácia výšky poplatkov za platbu poukážkou
 • oprava našepkávača výberu skladových položiek a nádob
 • od #22064 zrýchlenie prevodu dát do modulu Odpady za rozsiahla obdobia