Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Dátum vydania: 11. 11. 2019          Verzia zostavenie: 1.2.2

Základné funkcionalityZákladné funkcionality


Pridané

 • pridaná kontrola na duplicitné zadanie preukazu, zhodu mena a adresy pri ukladaní subjektu

 • pri zatvorení programu sa uloží do pamäte otvorené agendy a ich poradie pre opätovné načítanie pri ďalšom spustení programu

 • pridané funkcie pre lepšiu prácu s výberom obdobia

 • pridané zvýraznenie buniek v záhlaví prehľadu, v ktorých je použité filtrovanie

 • pridané zvýraznenie stĺpca podľa ktorého je prehľad zoradený

 • pridané rýchle voľby pre nastavenie obdobia
  • dátumy od – do je možné po dňoch posúvať tlačítkami
  • ak je nastavené obdobie výberom, nie vlastným intervalom, je možné listovať na nasledujúce a predchádzajúce obdobie

Zmenené

 • upravená titulná strana programu, ktorá teraz obsahuje vyhľadávanie v Centre informácií, novinky, jednoduchší prístup k nastaveniam programu, zálohovanie databázy a ďalšie

 • upravený náhľad tlače, zvýšená prehľadnosť

 • vykonaná optimalizácia našepkávania subjektov

 • upravený formulár pre založenie nového subjektu

ImportImport


Pridané

 • definovaný štandard XSD v 1.0.0.3 pre import odpadov a subjektov
 • vytvorené rozhranie pre import

Modul OdpadyModul Odpady


Pridané

 • automatické generovanie dávky ZPR po zadaní dávky s kódom nakladania ZOS
 • pri zadaní dávky s kódom nakladania ZPR s kódom činnosti P je možné zadať hodnotu skladovaného množstva so súhlasom
 • možnosť kópie alebo presunu karty odpadov inému evidentovi pomocou modulu Hromadné operácie

Zmenené

 • upravená zmena tlače Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi s náväznosťou na nové dávky ZPR a ZO
 • povolené odstránenie zariadenia pre činnosť V aj napriek existencii dávok s touto činnosťou v evidencii
 • úprava definície oprávnení používateľských skupín pre modul Odpady

Modul ObalyModul Obaly


Zmenené

 • legislatívne aktualizácie zostavy Ohlásenie o obaloch - verzia 2019 - nové položky a nové názvy

 • legislatívne aktualizácie zostavy Ohlásenie o zbere odpadov z obalov - upravené popisy, spôsoby výpočtu a nové katalógové čísla

 • aktualizácie číselníkov obalových materiálov

 • úprava definície oprávnení používateľských skupín pre modul Obaly