Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Dátum vydania: 30. 9. 2019          Verzia zostavenie: 1.2.1

Základné funkcionalityZákladné funkcionality


Pridané

 • možnosť užívateľskej konfigurácie našepkávača
 • funkcia kópie do agendy kontaktov

Zmenené

 • pridaná chýbajúca nula na začiatok PSČ, ktoré nulou začínajú

 • po štarte aplikácie nie je vyžadované aktívne pripojenie k internetu

 • klávesa Enter na poliach s výberovými číselníkmi otvára príslušné číselníky

Modul OdpadyModul Odpady


Pridané

 • funkcia kópie do číselníkov Skladov, Nádob a Výrobkov
 • tlač evidenčného listu obsahuje v záhlaví identifikáciu subjektu Evidenta
 • tlač Dávky odpadu obsahuje v záhlaví informácie o odpade podľa Karty odpadu
 • pridaná možnosť tlače upresnenia na evidenčný list, viac v nastavení sekcie Odpady
 • pridaná možnosť skrývať karty odpadov, ktorých nastavená platnosť nespadá do vybraného obdobia
 • na Dávke odpadu sa pamätá posledná použitá hodnota Typ príjmu
 • pridaná možnosť zmeny Typu príjmu v hromadných operáciách dávky odpadu

Zmenené

 • zrýchlené načítanie dát v agende Odpady

 • upravená tlačová zostava tlač výkazu o KO z obce pre ŠÚ SR

 • vylepšenie formulára hromadných operácií pre dávky odpadu

 • úprava výberu kódov nakladania pre Zariadenie